Indtryk fra studieturen

Det var en helt forrygende studietur vi havde til England. Både elever og personaler havde stort udbytte af turen.
Det der vakte størst opsigt hos mig var deres brug af multimedier til at skabe stemninger i klasserummet samt deres brug af artister i undervisningen.
Mere konkret havde de indrettet et helt hvidt fællesrum med 60 projektører og 4 projektorer der blev projiceret op på hver deres væg. Herved kan de skabe illusionen af at være til stede i et givent rum eller situation. Fx har en af deres it teknikere lavet forskellige filmstumper, der bliver brugt til at illudere forskellige omgivelser. Det gav nogle gode omgivelser/lokaler som eleverne fandt interessante at opholde/udfolde sig i.

Selve turen blev som tidligere nævnt dokumenteret med en Ipad, hvor jeg hver aften lavede en video i Imovie, der så blev uploadet til vores youtube kanal. Det vakte stor begejstring derhjemme, hvor alle forældre kunne følge med i turen og lettere have en samtale med eleven når denne kom hjem igen. Vi oplevede også at vores resterende elever med stor iver fulgte med hver morgen til morgensamlingen. En enkelt morgen lykkedes det os at være på facetime sammen med en klasse derhjemme - det var stort!

De enkelte dages oplevelser kan du se i filmklippene herunder. Desværre kunne vi ikke få tilladelse til at filme de engelske elever, så derfor er der ikke noget samspil mellem danske og engelske elever selvom vi så det ske flere gange på turen.

Dag 1Dag 2Dag 3


Dag 4


Dag 5
 
 

Etiketter: